Bolyai János Appendixe első kiadásának szerzői példánya, melyet a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára őriz, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának javaslata alapján 2009 júliusában felvételt nyert az UNESCO Világemlékezet listájára.

Projekt-felelős:
                Dr. Rozsondai Marianne
Készítették:
                Horányi Károly
                Dr. Mázi Béla
Internetes kiadás, angol változat:
                Dr. Sajó Tamás, studiolum
Spanyol változat:
                Dr. Antonio Bernat Vistarini,
                Universitat de les Illes Balears,
                studiolum
Fotók:
                Láng Klára, MTAK Mikrofilmtár

Budapest, 2009
                MTAK Könyvtárastudiolum

 

A Könyvtár Bolyai-gyűjteményében őrzött dokumentumok képeinek felhasználásához, közzétételéhez a
© Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának
engedélye szükséges.
 

„Semmiből egy új,
     más világot teremtettem”

– Bolyai János levele apjához –

Isten elménket bezárta a térbe.
Szegény elménk e térben rab maradt:
a kapzsi villámölyv, a gondolat,
gyémántkorlátját még csak el sem érte.

Én, boldogolván azt a madarat
ki kalitjából legalább kilátott,
a semmiből alkottam új világot,
mint pókhálóból sző kötélt a rab.

Új törvényekkel, túl a szűk egen,
új végtelent nyitottam én eszemnek;
király gyanánt, túl minden képzeten

kirabolván kincsét a képtelennek
nevetlek, mint istennel osztozó,
vén Euklides, rab törvényhozó.

Babits Mihály